Nieuw aanbod Nehemia College start in september!

In Nieuws by Nehemia Ministries

In september starten weer nieuwe colleges van Nehemia College. Bekijk hieronder het actuele en inspirerende aanbod en meld u vandaag nog aan! Voor meer informatie over de inhoud van het college, het programma en aanmelden klik hier.

AVONDCOLLEGES

Leven in de eindtijd (onder leiding van Dick Pieterman)
In dit avondcollege gaan we diep in op alles wat zich afspeelt rond de eindtijd, om inzicht te krijgen in Gods plan en raadsbesluit door alle eeuwen heen. Inzicht in Gods plan, maakt dat we Gods handelen met Israël, de gemeente en de volkeren beter gaan begrijpen.

DEEL 1: 14 september – 28 september – 12 oktober – 26 oktober 2015 (€ 45,- per deel)
DEEL 2: 9 november – 23 november – 7 december – 21 december 2015 (€45,- per deel)

Pre-huwelijkscursus (onder leiding van Richard en Ankje Wilbrink)
In vier avonden willen we laten zien wat een bijbels fundament en bijbelse sleutels voor een huwelijk zijn. Onderwerpen die daarbij centraal staan zijn: het huwelijk een verbond, seksualiteit, communicatie en hoe ga je je leven samen inrichten.

Data 2015: 14 september – 28 september -12 oktober – 26 oktober
Data 2016: 8 februari – 22 februari – 7 maart – 21 maart

Verrijk je huwelijk (onder leiding van Richard en Ankje Wilbrink)
In vier avonden zal onderwijs afgewisseld worden met tijd van bediening. Gods Geest wil ook betrokken zijn in het verfrissen en bekrachtigen van je huwelijksrelatie. Onderwerpen als: seksualiteit, communicatie, hartscontact, gezamenlijk dromen, het derde snoer in je relatie komen in dit avondcollege aan de orde.

9 november – 23 november – 7 december – 21 december 2015

Hoe werkt het bovennatuurlijke van God? (onder leiding van Bert de Haan)
Deze indringende vraag heeft alles te maken met het kennen van God. Wie is Hij, hoe denkt Hij, waarom doet Hij de dingen zoals Hij ze doet. Heel veel vragen waar we bij stil staan tijdens dit bijzondere avondcollege. Het besef dat God Geest is en wij door onze wederom geboren geest met Hem verbonden zijn, neemt ons mee in het avontuur van het bovennatuurlijke. Ervaar zelf Zijn liefde, genezing en bevrijding. Door Jezus is God heel dichtbij gekomen en juist Hem kennen maakt het verschil!

11 januari – 25 januari – 8 februari – 29 februari 2016

Herstel na echtscheiding (onder leiding van Dick van Steenis)
Echtscheiding laat diepe sporen na in je ziel en in je gezin. Het verdriet en de afwijzing die erin liggen, tekenen je leven. Heeft je leven nog wel zin? Maar met God is er altijd weer een nieuwe toekomst. Hij wil je herstellen van je diepe wonden die de scheiding heeft achtergelaten. Er is gelegenheid voor gesprek en gebed.

18 januari – 1 februari – 15 februari – 7 maart 2016

Aanbidding (onder leiding van Oscar van Eijk en Marlies Zwaan)
We gaan vanuit de Bijbel ontdekken dat aanbidding veel meer is dan alleen het zingen van een mooi lied. Samen gaan we op zoek naar het hart van God en ons eigen hart. We gaan leren ons zelf uit de drukken naar God.Daarnaast zullen we veel tijd nemen om God te aanbidden en zal er ruimte zijn voor bediening.

11 april – 25 april – 9 mei – 23 mei 2016

THEMAZATERDAGEN

Als de hemel de aarde raakt – zaterdag 7 november 2015 (o.l.v. Bert de Haan)
Te vaak zijn we bezig vanuit het aardse perspectief alle dingen te bekijken en te organiseren. Op die manier hebben we vaak leren bidden, spreken en leven. Maar wat gebeurt er als we de rollen omdraaien en vanuit de hemel durven kijken. Wat als de hemel de aarde raakt? De kerk stapt steeds meer en meer in het seizoen van een hersteld bewustwordingsvermogen. Dat we mogen leren kijken, leven en denken vanuit een hemels perspectief. Onze positie is immers vanuit de troon. Op deze dag verwachten we dat de hemel over uw situatie komt!

Hoe kijk jij? – zaterdag 23 april 2015 (o.l.v. Bert de Haan)
Vandaag zijn veel mensen hun hoop voor de toekomst verloren. Alle dingen die zij om zich heen zien gebeuren vullen hun netvlies en beïnvloeden het gemoed van de mens. Daarnaast hebben de beelden van het nieuws over de situatie in de wereld enorme invloed. De vraag waar we deze themadag bij stil staan is: Hoe kijk jij, wat mogen we verwachten, wat zegt de Bijbel over de toekomende dingen, hoe behoud ik een positieve kijk op alles wat er gaande is, hebben mijn kinderen en kleinkinderen nog wel een hoopvolle toekomst, wat kan ik doen? Kortom heel veel vragen en antwoorden die deze thema dag inhoud geven.

ZATERDAGSCHOLEN

 

School van Evangelisatie (o.l.v. Joke en Sijbrandt Kroeske)
Meer dan ooit is er een roep in het hart van God dat de Kerk aan de wereld de boodschap van redding zal brengen. Hij wil niet dat er ook maar één mens verloren gaat, maar dat alle mensen behouden worden. Deze school zal je motiveren om aan de roep van God te beantwoorden en een arbeider te worden in de grote oogst. Naast tijden van onderwijs en gebed, waarin we o.a gaan bidden voor vrijmoedigheid om te getuigen, zullen we je ook toerusten om op eenvoudige wijze en in korte tijd iemand tot Jezus te brengen. Wij geloven in leren en doen dus we gaan ook twee tot drie dagdelen naar buiten om zielen te winnen.

SEPTEMBER 2015 IN AMERSFOORT
Rafael Evangelisch Centrum – Kosmonaut 2, 3824 MK Amersfoort.
Cursusdagen in 2015 zijn: 26 september, 10 oktober, 24 oktober en 7 november 2015.